Investiční zlato jako řešení

Po dobu 5000 let jsou zlato a stříbro jedinými aktivitami, které neselhaly. Vzhledem k tomu, že to jsou hmotná aktiva neodmyslitelné hodnoty, jejich síla nikdy neklesne na nulu.

Investiční zlato a stříbro jsou finanční aktiva, která mohou být zcela soukromá, nemusí být součástí finančního systému. I nemovitost potřebuje finanční systém, aby mohl být převeden nárok. Jsou jedinými z mála finančních aktiv, která nejsou současně pasivem nějakého jiného subjektu. Akcie, dluhopisy, a deriváty jako termínované obchody a ETF vyžadují výkon vlády, která je vydává, aby měly hodnotu. Pokud vláda selhává, selhává i měna. Investiční zlato a stříbro nikdy.

Investiční zlato a stříbro mohou být zcela Vaším vlastnictvím. Například nemovitost nikdy úplně nevlastníte. Pokud myslíte že ano, jen zkuste pár let neplatit daně z nemovitosti.

Investiční zlato a stříbro mají vysokou "hustotu hodnoty". To znamená, že na rozdíl od mědi nebo nafty poskytuje významnou kupní sílu jen velmi malé množství.

Investiční zlato a stříbro jsou platidla, která nelze rozmnožit svévolně nebo je kopírovat.

Investiční zlato je dle zákona 235/2004 Sb. v celé EU osvobozeno od DPH.

10 let vývoje zlata

Online graf vývoje ceny stříbra